Tungt løft
Tungt løft
Nesten på plass
Nesten på plass
Kontroll er viktig
Kontroll er viktig
Solid flåte
Solid flåte
Deep Energy ved kai
Deep Energy ved kai

Der industrien får plass

Lutelandet er eit over 3000 mål stort industriområde sentralt plassert på norskekysten nær store olje- og gassfelt og store mineralressursar. I tillegg er her god vind for kraftproduksjon. Her er det plass til både servicehamn for petroleumsindustrien, offshore vindkraft , energiproduksjon og decommisioning av oljeistallasjonar.

Lutelandet ligg mindre enn ein times køyring frå næraste flyplass. Frå Bergen er det tre timar med bil. Industriområdet ligg sentralt ved skipsleia med ryddig og god innsegling til hamneområdet. Innseglinga har minimumsdjupne på 100 meter. Kaiar har minimumsdjupne på 20 meter. Området er også veleigna for produksjon av fornybar kraft. Difor er det under planlegging ein vindpark på 50 MW vest på industriområdet

Denne filmen på rundt to minuttar blei brukt på oljemessa ONS i Stavanger nyleg for å vise kva som foregår av utbyggingsprosjekt i Fjaler for tida.

Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir