Lutelandet Offshore


Lutelandet Offshore er ei servicebedrift som retter seg inn mot tre marknader. Service, modifkiasjon og vedlikehald av store offshoreinstallasjonart som riggar og skip, riving og demontering av installasjonar offshore og offshore vindkraft. Selskapet har under planlegging ein dokk med 21 meters djupne.

Kontakt Lutelandet Offshore

Lutelandet Offshores webbrosjyreSlik ser Lutelandet Offshore sine utviidingsplanar for området ut. Det møkre grå er området som Lutelandet Eigedom har opparbeidd, det lyse området er areal Lutelandet Offshore har planar om å opparbeide i løpet av dei næraste månadane. Til Høgre på skissa det som blir ein av verdas største tørrdokkar.

Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir