"Avtalen med det tyske olje- og gasselskapet Wintershall, som omfatter salg av Statoils andel i Brage-lisensene, nedsalg i Gjøa og Vega og oppkjøp i Edvard Grieg-lisensen i Nordsjøen, er nå fullført.

Vederlaget var på 1,45 milliarder dollar. Beløpet inkluderer et betinget vederlag på 100 millioner dollar knyttet til produksjonen på Vega.

- Avtalen viser hvordan aktiv porteføljeforvaltning kan realisere verdier og gi muligheter for langsiktig vekst samtidig som vi styrker vår økonomiske fleksibilitet, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Ved å gå inn i Edvard Grieg-lisensen styrker Statoil sin posisjon som den største aktøren på Utsirahøyden ved å ha eierandeler i alle funnene i området: Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen.

- Norsk sokkel er og vil fortsatt være en bærebjelke for Statoil. Ved å utvikle nye felt og øke oljeutvinningen, har vi ambisjoner om å fortsette å produsere mer enn 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020 fra norsk sokkel, sier Michelsen.

Wintershall overtar operatørskapet for Brage-feltet som en del av avtalen som ble inngått 22. oktober i fjor. Overføringen av operatørskapet er forventet 30. september, men Statoil vil støtte Wintershall med utlån av personell og annen assistanse i inntil 18 måneder etter 1. oktober.

- Vi har jobbet godt sammen med Wintershall for å forberede at overføring av operatørskapet blir gjort på en sikker og effektiv måte, sier Michelsen.

Som en del av avtalen har Statoil og Wintershall også inngått en intensjonsavtale for blant annet å samarbeide innen økt oljeutvinning og forskning på ukonvensjonelle hydrokarbonforekomster."