Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet.
Selskapet skal levere ingeniørtenester til verksemda på Lutelandet. Samstundes har selskapet spesiialisert seg på å hjelpe andre bedrifter med å få gode system for sitt kvalitetsstyrings- og HMS-arbeid. For mange bedriftar som ønskjer å levere til oljebransjen er det viktig å vere registrert i Achilles-basen. Der er SMC AS registrert, og selskapet satsar på å hjelpe andre mindre leverandørar til å bli kvalifisert til å vere registrert her. Det gjeld både verksemder som vil ta del i utviklinga på Lutelandet og andre
SMC AS er eigd av Faktum Investering AS, O.A.Skaar Holding AS, Norodd Lammetun og Lutelandet Utvikling AS. Stein-Arne Ottesen er dagleg leiar medan Ole Jørgen Skaar er styreleiar.
.

Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir