Om Lutelandet Utvikling AS


Lutelandet Utvikling AS er eit utviklingsselskap som har som oppgåve å marknadsføre Lutelandet som industriområde. Selskapet samarbeider med energiselskap, industribedrifter, teknologiutviklingsmiljø, og forskingsinstitusjonar for å få utvikla prosjekta som skal gi liv til Lutelandet.

Lutelandet Utvikling har desse eigarane:
  • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
  • Fjaler kommune
  • Askvoll kommune
  • Hyllestad kommune
  • Solund kommune
Styre:

Jan Balstad (styreleiar)
Arve Helle(nestleiar)
Karen Marie Hjelmeseter
Audun Erik Sunde
Ingrid Skaar Døskeland
Ole Gunnar Krakhellen

Tilsette:
Stein-Arne Ottesen, dagleg leiar, stein@lutelandet.no +47 90 12 94 40
Per Arne Tveit, HAFS sekretariat

perarne@lutelandet.no +47 91 58 96 81
Vêret på Lutelandet

Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir